Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,11 милиони €

Цар Самуил

Споменикот на Цар Самуил - претставен како седи на трон, најавен како дел од проектот „Скопје 2014“ е поставен во јуни 2011 година на централниот плоштад во Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Цар Самуил 109.878 € 6.757.500 ден.
2 Методија Андонов Ченто 90.102 € 5.541.275 ден.
3 Скулптури на мост Око 60.000 € 3.690.000 ден.
4 Скулптура „Шмизла“ 28.527 € 1.754.412 ден.
5 Скулптура „Заљубени“ 28.527 € 1.754.412 ден.
6 Скулптура „Еееј“ 28.527 € 1.754.412 ден.
Вкупно: 345.561 21.252.011 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 199.980 € 12.298.775 ден.
2 Скулптура 145.581 € 8.953.236 ден.
Вкупно: 345.561 21.252.011 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 259.980 € 15.988.775 ден.
2 Министерство за култура 85.581 € 5.263.236 ден.
Вкупно: 345.561 21.252.011 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Димитар Филиповски (автор) 345.561 € 21.252.011 ден.
Вкупно: 345.561 21.252.011 ден.