Директорка
Ана Петрушева
Раководител на проектот
Ристе Змејкоски
Уредничка
Тамара Чаусидис
Новинари
Мери Јордановска и Владо Апостолов
Фотографија и локации
Зоран Ричлиев
Дизајн
Гоце Митевски
Проверка на факти
Невена Георгиевска