Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Колонада
1,40 милиони €

Најевтин објект

Скулптура „Луѓе - птици“
4,59 илјади €

Најголем изведувач

Фондериа Ф. Маринели (Fonderia F.Marinelli)
2,31 милиони €

Најголем инвеститор

Општина Центар
5,22 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Колонада 1.401.126 € 86.169.245 ден.
2 Два лава на мостот Гоце Делчев - десно 1.311.907 € 80.682.250 ден.
3 Два лава на мостот Гоце Делчев - лево 1.273.150 € 78.298.750 ден.
4 Скулптури на мост Око 648.724 € 39.896.500 ден.
5 Скулптури на Мост на уметноста 583.521 € 35.886.518 ден.
6 Три врби во река Вардар 317.435 € 19.522.283 ден.
7 Скулптура „Македонија“ 105.747 € 6.503.434 ден.
8 Скулптура „Тешкото“ 77.112 € 4.742.400 ден.
9 Скулптура „Грмушка“ 57.327 € 3.525.581 ден.
10 Скулптура „Две девојки“ 52.249 € 3.213.305 ден.
11 Скулптура „Човек дрво“ 41.288 € 2.539.200 ден.
12 Скулптура „Семејство“ 36.312 € 2.233.200 ден.
13 Скулптура „Космоинтеграла“ 33.177 € 2.040.359 ден.
14 Скулптура „Набљудувач“ 33.141 € 2.038.175 ден.
15 Скулптура „Девојче“ 33.141 € 2.038.175 ден.
16 Скулптура „Риба“ 33.141 € 2.038.176 ден.
17 Скулптура „Алуминиум“ 32.431 € 1.994.520 ден.
18 Скулптура „Шмизла“ 28.527 € 1.754.412 ден.
19 Скулптура „Заљубени“ 28.527 € 1.754.412 ден.
20 Скулптура „Еееј“ 28.527 € 1.754.412 ден.
21 Скулптура „Кафез на душата“ 26.575 € 1.634.358 ден.
22 Скулптура „Бик“ 26.560 € 1.633.440 ден.
23 Скулптура „Градска плажа“ 26.560 € 1.633.440 ден.
24 Скулптура „Две форми“ 23.906 € 1.470.248 ден.
25 Скулптура „Мачка“ 22.103 € 1.359.325 ден.
26 Скулптура „Чистач на кондури“ 21.783 € 1.339.680 ден.
27 Скулптура „Маски“ 21.783 € 1.339.680 ден.
28 Скулптура „На кафе“ 21.783 € 1.339.680 ден.
29 Скулптура „Излет“ 21.783 € 1.339.680 ден.
30 Скулптура „Жирафа“ 19.654 € 1.208.712 ден.
31 Скулптура „Жена која медитира“ 16.460 € 1.012.260 ден.
32 Скулптура „Сивец“ 16.460 € 1.012.260 ден.
33 Скулптура „Просјак“ 13.912 € 855.559 ден.
34 Скулптура „Балерина“ 13.906 € 855.195 ден.
35 Скулптура „Жена со гитара“ 11.881 € 730.679 ден.
36 Скулптура „Енергетски трансфер“ 11.136 € 684.840 ден.
37 Скулптура „Бесконечна интеграла“ 11.136 € 684.840 ден.
38 Скулптура „Починка“ 10.465 € 643.585 ден.
39 Скулптура „Луѓе - птици“ 4.590 € 282.306 ден.
Вкупно: 6.498.946 399.685.074 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 6.498.944 € 399.685.074 ден.
Вкупно: 6.498.944 399.685.074 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 5.218.427 € 320.933.263 ден.
2 Министерство за култура 1.276.139 € 78.482.544 ден.
3 Град Скопје 4.378 € 269.267 ден.
Вкупно: 6.498.944 399.685.074 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Фондериа Ф. Маринели (Fonderia F.Marinelli) (леарница) 2.311.057 € 142.130.000 ден.
2 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 879.397 € 54.082.940 ден.
3 РЖ Институт Скопје (леарница) 646.793 € 39.777.800 ден.
4 Друштво за градежништво, инженеринг и проектирање Еуро Проект (градежна фирма) 245.361 € 15.089.695 ден.
5 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 183.740 € 11.300.000 ден.
6 Димитар Филиповски (автор) 145.581 € 8.953.236 ден.
7 Дарко и Елена Дуковски (автор) 141.500 € 8.702.250 ден.
8 Грозданка Каникова (автор) 140.423 € 8.636.026 ден.
9 Константин Јанев (автор) 132.500 € 8.148.750 ден.
10 Искра Димитрова (автор) 122.767 € 7.550.169 ден.
11 Зоран Костовски (автор) 105.747 € 6.503.434 ден.
12 Валентина Стевановска (автор) 104.992 € 6.457.000 ден.
13 Сокол Цварку (автор) 81.000 € 4.981.500 ден.
14 Златан Трајков (автор) 77.112 € 4.742.400 ден.
15 Дарко Дуковски (автор) 75.120 € 4.619.880 ден.
16 Ангел Коруновски (автор) 75.000 € 4.612.500 ден.
17 Александар Иваноски - Карадаре (автор) 74.249 € 4.566.305 ден.
18 Ристо Станковски (автор) 65.350 € 4.019.040 ден.
19 Васил Василев (автор) 60.000 € 3.690.000 ден.
20 Драган Поповски Дада (автор) 44.992 € 2.767.000 ден.
21 Дамјан Ѓуров (автор) 41.288 € 2.539.200 ден.
22 Беди Ибрахим (автор) 41.007 € 2.521.911 ден.
23 Богоја Анѓелкоски (автор) 41.007 € 2.521.911 ден.
24 Сашо Поповски (автор) 37.575 € 2.310.858 ден.
25 Бранко Јакшиќ (автор) 36.312 € 2.233.200 ден.
26 Зоран Тошевски (автор) 35.906 € 2.208.195 ден.
27 Антони Мазневски (автор) 33.177 € 2.040.359 ден.
28 Кристина Пауновска (автор) 33.000 € 2.029.500 ден.
29 Исмет Рамиќевиќ (автор) 33.000 € 2.029.500 ден.
30 Борче Димовски (автор) 33.000 € 2.029.500 ден.
31 Владо Павлевски (автор) 32.431 € 1.994.520 ден.
32 Жарко Башески (автор) 30.002 € 1.845.111 ден.
33 Гоце Наневски (автор) 30.000 € 1.845.000 ден.
34 Сретко Јовановски (автор) 26.000 € 1.599.000 ден.
35 Ангел Димовски - Чауш (автор) 23.906 € 1.470.248 ден.
36 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 23.024 € 1.416.000 ден.
37 Сашо Саздовски (автор) 22.271 € 1.369.680 ден.
38 Томе Аџиевски (автор) 22.103 € 1.359.325 ден.
39 Слободан Милошевски (автор) 22.000 € 1.353.000 ден.
40 Елена Дуковска (автор) 21.783 € 1.339.680 ден.
41 Васил Николовски (автор) 19.654 € 1.208.712 ден.
42 Мирослав Славковиќ (автор) 19.001 € 1.168.572 ден.
43 Симеон Арнаудов (автор) 16.460 € 1.012.260 ден.
44 Томо Бундовски (автор) 16.460 € 1.012.260 ден.
45 Наташа Божарова (автор) 13.912 € 855.559 ден.
46 Синиша Новески (автор) 11.881 € 730.679 ден.
47 Бранко Конески (автор) 11.000 € 676.500 ден.
48 Боро Митриќески (автор) 11.000 € 676.500 ден.
49 Кирил Мукаетов (автор) 11.000 € 676.500 ден.
50 Дарко Базерко (автор) 11.000 € 676.500 ден.
51 Ангел Нацевски (автор) 10.465 € 643.585 ден.
52 Иван Ивановски (автор) 4.590 € 282.306 ден.
53 Занаетчија Леарница Панко Мрчковиќ Панко Мирче Мрчковиќ Скопје (леарница) 4.415 € 271.518 ден.
54 Простор - Проект - Брдароски ДООЕЛ Прилеп (останато) 3.748 € 230.500 ден.
55 Македонија проект АД Скопје (останато) 2.398 € 147.500 ден.
56 Искра Димова (автор) 488 € 30.000 ден.
Вкупно: 6.498.945 399.685.074 ден.