Приказ на резултати за 1 инвеститор


39,92 милиони €

Македонска филхармонија

Новата зграда на Македонската филхармонија почна да се гради во март 2009 година, а нејзиното отворање се случи 8 години подоцна во мај 2017.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Македонска филхармонија 39.923.157 € 2.455.274.163 ден.
2 Стар театар 37.459.253 € 2.303.744.065 ден.
3 Музеј на македонска борба 14.881.268 € 915.197.983 ден.
4 Драмски театар 10.705.302 € 658.376.101 ден.
5 Уставен суд, Државен архив и Археолошки музеј 9.146.889 € 562.533.664 ден.
6 Порта Македонија 6.248.520 € 384.283.999 ден.
7 Споменик на Мајка Тереза 5.611.095 € 345.082.326 ден.
8 Спомен дом на Мајка Тереза 2.352.905 € 144.703.688 ден.
9 Театар Центар 633.840 € 38.981.162 ден.
10 Конгресен центар Александар Македонски (Универзална сала) 433.338 € 26.650.300 ден.
11 Три врби во река Вардар 317.435 € 19.522.283 ден.
12 Скулптура „Македонија“ 105.747 € 6.503.434 ден.
13 Скулптура „Тешкото“ 77.112 € 4.742.400 ден.
14 Скулптура „Грмушка“ 57.327 € 3.525.581 ден.
15 Скулптура „Две девојки“ 47.871 € 2.944.038 ден.
16 Скулптура „Човек дрво“ 41.288 € 2.539.200 ден.
17 Скулптура „Семејство“ 36.312 € 2.233.200 ден.
18 Скулптура „Космоинтеграла“ 33.177 € 2.040.359 ден.
19 Скулптура „Набљудувач“ 33.141 € 2.038.175 ден.
20 Скулптура „Девојче“ 33.141 € 2.038.175 ден.
21 Скулптура „Риба“ 33.141 € 2.038.176 ден.
22 Скулптура „Алуминиум“ 32.431 € 1.994.520 ден.
23 Скулптура „Шмизла“ 28.527 € 1.754.412 ден.
24 Скулптура „Заљубени“ 28.527 € 1.754.412 ден.
25 Скулптура „Еееј“ 28.527 € 1.754.412 ден.
26 Скулптура „Кафез на душата“ 26.575 € 1.634.358 ден.
27 Скулптура „Бик“ 26.560 € 1.633.440 ден.
28 Скулптура „Градска плажа“ 26.560 € 1.633.440 ден.
29 Скулптура „Две форми“ 23.906 € 1.470.248 ден.
30 Скулптура „Мачка“ 22.103 € 1.359.325 ден.
31 Скулптура „Чистач на кондури“ 21.783 € 1.339.680 ден.
32 Скулптура „Маски“ 21.783 € 1.339.680 ден.
33 Скулптура „На кафе“ 21.783 € 1.339.680 ден.
34 Скулптура „Излет“ 21.783 € 1.339.680 ден.
35 Скулптура „Жирафа“ 19.654 € 1.208.712 ден.
36 Скулптура „Жена која медитира“ 16.460 € 1.012.260 ден.
37 Скулптура „Сивец“ 16.460 € 1.012.260 ден.
38 Скулптура „Просјак“ 13.912 € 855.559 ден.
39 Скулптура „Балерина“ 13.906 € 855.195 ден.
40 Скулптура „Жена со гитара“ 11.881 € 730.679 ден.
41 Скулптура „Енергетски трансфер“ 11.136 € 684.840 ден.
42 Скулптура „Бесконечна интеграла“ 11.136 € 684.840 ден.
43 Скулптура „Починка“ 10.465 € 643.585 ден.
44 Скулптура „Луѓе - птици“ 4.590 € 282.306 ден.
Вкупно: 128.671.707 7.913.309.995 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 115.535.953 € 7.105.461.126 ден.
2 Порта 6.248.520 € 384.283.999 ден.
3 Споменик 5.611.095 € 345.082.326 ден.
4 Скулптура 1.276.139 € 78.482.544 ден.
Вкупно: 128.671.707 7.913.309.995 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 128.671.707 € 7.913.309.995 ден.
Вкупно: 128.671.707 7.913.309.995 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Страбаг АГ (Strabag AG) (градежна фирма) 40.690.828 € 2.502.485.909 ден.
2 Бетон - Штип (градежна фирма) 18.124.190 € 1.114.637.659 ден.
3 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 12.952.645 € 796.587.679 ден.
4 Светлост театар ДОО Белград (градежна фирма) 11.829.487 € 727.513.479 ден.
5 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 10.195.380 € 627.015.885 ден.
6 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 6.970.985 € 428.715.585 ден.
7 Алпине Бау, Салцбург (градежна фирма) 6.712.338 € 412.808.815 ден.
8 Десигн Фaнтаси (градежна фирма) 4.305.932 € 264.814.831 ден.
9 Ламоне Мореда & Клодиенсе (Lamone Moreda & Klodiense Opere Martime di Skutari Antonio) (леарница) 2.558.777 € 157.364.794 ден.
10 Ламоне Мореда, Италија (Lamone Moreda S.r.l.) (градежна фирма) 1.519.287 € 93.436.146 ден.
11 Конструктор Инженеринг АД (градежна фирма) 1.490.802 € 91.684.298 ден.
12 Специјална опрема ДОО Скопје (останато) 1.465.077 € 90.102.239 ден.
13 Електро лаб ДОО Скопје (останато) 1.071.372 € 65.889.353 ден.
14 Вардарградба ДОО (градежна фирма) 1.000.097 € 61.505.937 ден.
15 Монтимпекс - Инженеринг ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 772.245 € 47.493.078 ден.
16 Вивенди Инженеринг експорт- импорт ДООЕЛ (останато) 412.902 € 25.393.500 ден.
17 Архи Груп План А ДООЕЛ Скопје (автор) 404.846 € 24.898.000 ден.
18 Александар Иваноски - Карадаре (автор) 372.295 € 22.896.162 ден.
19 Грант Торнтон ДОО Скопје (останато) 333.854 € 20.532.000 ден.
20 Мулер ББМ Интернешнл (Muller - BBM international Gmbh Robert) (останато) 324.593 € 19.962.500 ден.
21 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 313.284 € 19.266.940 ден.
22 Валентина Стевановска (автор) 304.407 € 18.721.000 ден.
23 ТД Касвер - Ц ДООЕЛ (останато) 277.904 € 17.091.114 ден.
24 ДПТУ Бичковски ДООЕЛ (градежна фирма) 246.852 € 15.181.427 ден.
25 Друштво за градежништво, инженеринг и проектирање Еуро Проект (градежна фирма) 245.361 € 15.089.695 ден.
26 Неимар Инженеринг Скопје (автор) 228.126 € 14.029.774 ден.
27 Синиша Стефановиќ Кашавелски (автор) 225.307 € 13.856.385 ден.
28 Електроелемент Стојмир и други ДОО увоз - извоз (останато) 220.630 € 13.568.749 ден.
29 Искра Димитрова (автор) 122.767 € 7.550.169 ден.
30 Зоран Костовски (автор) 105.747 € 6.503.434 ден.
31 Жарко Башески (автор) 99.916 € 6.144.849 ден.
32 Грозданка Каникова (автор) 99.423 € 6.114.526 ден.
33 Федоров Алексеј Ивановиќ (автор) 88.485 € 5.441.834 ден.
34 Стефан Хаџи Николов (автор) 87.805 € 5.400.000 ден.
35 Риженко Павел Викторовиќ (автор) 87.205 € 5.363.111 ден.
36 Димитар Филиповски (автор) 85.581 € 5.263.236 ден.
37 Златан Трајков (автор) 77.112 € 4.742.400 ден.
38 Златко Глигоров (автор) 74.185 € 4.562.354 ден.
39 Камнина Екатерина Викторовна (автор) 69.588 € 4.279.673 ден.
40 Антони Мазневски (автор) 68.683 € 4.224.009 ден.
41 Константа Инженеринг Скопје (останато) 67.856 € 4.173.145 ден.
42 Самсонов Александр Маратовиќ (автор) 67.727 € 4.165.238 ден.
43 Ристо Станковски (автор) 65.350 € 4.019.040 ден.
44 Трошин Сергеј Николаевич (автор) 61.519 € 3.783.416 ден.
45 Минеева Полина Владимировна (автор) 60.793 € 3.738.757 ден.
46 Зоран Тошевски (автор) 59.813 € 3.678.504 ден.
47 Винер-Виена иншуренс груп Скопје (останато) 58.530 € 3.599.614 ден.
48 Штрикман Леонид Љвович (автор) 56.554 € 3.478.047 ден.
49 Дарко Дуковски (автор) 53.120 € 3.266.880 ден.
50 Ѓорѓи Чулаковски (автор) 49.030 € 3.015.350 ден.
51 Касвер Ц. Сретен извоз увоз ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 48.786 € 3.000.340 ден.
52 Простор - Проект - Брдароски ДООЕЛ Прилеп (останато) 47.820 € 2.940.960 ден.
53 Константин Качев (автор) 47.789 € 2.939.052 ден.
54 Исмет Рамиќевиќ (автор) 46.548 € 2.862.675 ден.
55 Беди Ибрахим (автор) 46.508 € 2.860.215 ден.
56 Ѓорѓи Димовски (автор) 46.138 € 2.837.457 ден.
57 Гоце Наневски (автор) 45.780 € 2.815.468 ден.
58 Петре Нанески (автор) 45.780 € 2.815.468 ден.
59 Дамјан Ѓуров (автор) 41.288 € 2.539.200 ден.
60 Градежен факултет (останато) 40.293 € 2.478.000 ден.
61 Алексеј Кулаков (автор) 39.349 € 2.419.960 ден.
62 Ситов Александр Капитоновиќ (автор) 38.657 € 2.377.376 ден.
63 Бранко Јакшиќ (автор) 36.312 € 2.233.200 ден.
64 Колупаев Николај Владимировиќ (автор) 35.431 € 2.178.992 ден.
65 Владо Павлевски (автор) 32.431 € 1.994.520 ден.
66 Секјурити Груп Сервисис ДООЕЛ (останато) 32.388 € 1.991.840 ден.
67 Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје Завод за испитување на материјали и развој на нови технологии (останато) 29.729 € 1.828.351 ден.
68 Данчо Калчев (автор) 29.532 € 1.816.225 ден.
69 Атанас Ботев (автор) 29.278 € 1.800.600 ден.
70 Сашо Поповски (автор) 26.575 € 1.634.358 ден.
71 Перпетум мобиле Секјурити ДООЕЛ (останато) 25.702 € 1.580.672 ден.
72 Ема Петрова Николовска (автор) 24.515 € 1.507.675 ден.
73 Ангел Димовски - Чауш (автор) 23.906 € 1.470.248 ден.
74 Небојша Ѓурановиќ (автор) 23.396 € 1.438.866 ден.
75 Пламен Велчев (автор) 22.754 € 1.399.398 ден.
76 Сашо Саздовски (автор) 22.271 € 1.369.680 ден.
77 Томе Аџиевски (автор) 22.103 € 1.359.325 ден.
78 Елена Дуковска (автор) 21.783 € 1.339.680 ден.
79 Егоров Игор Николаевиќ (автор) 20.997 € 1.291.290 ден.
80 Васил Николовски (автор) 19.654 € 1.208.712 ден.
81 Радо инженеринг (градежна фирма) 18.537 € 1.140.000 ден.
82 Атанас Александров Атанасов (автор) 18.288 € 1.124.683 ден.
83 Јован Стефановски Жан (останато) 18.179 € 1.118.000 ден.
84 Милош Коџоман (автор) 18.038 € 1.109.320 ден.
85 Наталија Папирна (автор) 17.016 € 1.046.470 ден.
86 Логинскиј Јарослав Володимирович (автор) 17.016 € 1.046.470 ден.
87 Томо Бундовски (автор) 16.460 € 1.012.260 ден.
88 Симеон Арнаудов (автор) 16.460 € 1.012.260 ден.
89 Слободан Милошевски (автор) 15.643 € 962.016 ден.
90 Перо Кованцалиев (автор) 15.217 € 935.875 ден.
91 Ангел Коруновски (автор) 14.962 € 920.190 ден.
92 Коротков Максим Николаевич (автор) 14.634 € 900.000 ден.
93 Ванчо Јаков (автор) 14.398 € 885.456 ден.
94 Дарко Базерко (автор) 14.337 € 881.755 ден.
95 Наташа Божарова (автор) 13.912 € 855.559 ден.
96 Васил Алачев (автор) 13.320 € 819.152 ден.
97 Чакар Партнерс ДОО Скопје (останато) 12.683 € 780.000 ден.
98 Синиша Новески (автор) 11.881 € 730.679 ден.
99 Коле Манев (автор) 10.898 € 670.215 ден.
100 Трајко Трајковски (автор) 10.780 € 662.980 ден.
101 Ангел Нацевски (автор) 10.465 € 643.585 ден.
102 Никаноров Едуард (автор) 8.508 € 523.235 ден.
103 Стефан Георгиевски (автор) 8.000 € 492.000 ден.
104 Вангел Божиновски (автор) 7.713 € 474.320 ден.
105 Лариса Бондаренко (автор) 7.657 € 470.912 ден.
106 Иванчо Талевски (автор) 7.473 € 459.575 ден.
107 Платформа доо (останато) 6.504 € 400.000 ден.
108 Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и др. Скопје (градежна фирма) 5.727 € 352.230 ден.
109 Студио Ин ДООЕЛ Скопје (останато) 5.372 € 330.400 ден.
110 Сенсор ДОО Скопје (останато) 5.315 € 326.860 ден.
111 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје Машински факултет (останато) 4.950 € 304.440 ден.
112 Колма Гоце ДООЕЛ Скопје (останато) 4.634 € 285.000 ден.
113 Иван Ивановски (автор) 4.590 € 282.306 ден.
114 Машински факултет (останато) 3.684 € 226.560 ден.
115 Митко Хаџи Пуља (автор) 3.252 € 200.000 ден.
116 Минас Бакалчев (автор) 3.252 € 200.000 ден.
117 Ставре Димитров - Стадим (автор) 3.114 € 191.490 ден.
118 Владимир Георгиевски (автор) 2.768 € 170.215 ден.
119 Македонија проект АД Скопје (останато) 2.398 € 147.500 ден.
120 Сервис Дака (останато) 2.233 € 137.352 ден.
121 Лифтас Стојанче ДООЕЛ (останато) 2.164 € 133.104 ден.
122 Тусен Круп Елеватори, Србија (ThyssenKrupp Elevatori) (останато) 1.772 € 109.000 ден.
123 Маклифт ДООЕЛ (останато) 1.692 € 104.047 ден.
124 Гоце Јакимовски Божурски (автор) 1.384 € 85.107 ден.
125 Новица Трајковски (автор) 1.384 € 85.107 ден.
126 Павле Кузмановски (автор) 1.297 € 79.788 ден.
127 Друштво за проектирање инженеринг трговија и услуги „Вако“ ДООЕЛ (градежна фирма) 767 € 47.200 ден.
128 Искра Димова (автор) 488 € 30.000 ден.
129 Кирил Мукаетов (автор) 407 € 25.000 ден.
Вкупно: 128.671.708 7.913.309.995 ден.