Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Воин на коњ
8,28 милиони €

Најевтин објект

Никола Јонков Вапцаров
0,13 милиони €

Најголем изведувач

ДГ Бетон АД, Скопје
10,98 милиони €

Најголем инвеститор

Општина Центар
25,84 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Воин на коњ 8.280.282 € 509.237.358 ден.
2 Споменик на Мајка Тереза 5.611.095 € 345.082.326 ден.
3 Паднати херои за Македонија 2.361.438 € 145.228.451 ден.
4 Првото заседание на АСНОМ 1.667.265 € 102.536.822 ден.
5 Цар Самуил 1.478.659 € 90.937.500 ден.
6 Јустинијан I 1.336.518 € 82.195.827 ден.
7 Основачи на Македонската Револуционерна Организација 1.235.461 € 75.980.838 ден.
8 Гемиџии 1.234.734 € 75.936.111 ден.
9 Даме Груев и Гоце Делчев 1.153.089 € 70.915.000 ден.
10 Коњаник во Гази Баба 972.883 € 59.832.292 ден.
11 Никола Карев 883.065 € 54.308.500 ден.
12 Методија Андонов Ченто 868.720 € 53.426.275 ден.
13 Св.Климент и Наум 674.992 € 41.512.025 ден.
14 Св.Кирил и Методиј 664.402 € 40.860.735 ден.
15 Карпош 630.939 € 38.802.771 ден.
16 Васил Чакаларов 542.347 € 33.354.312 ден.
17 Ѓорче Петров 412.639 € 25.377.290 ден.
18 Тодор Александров (Македонски војвода на коњ) 389.560 € 23.957.914 ден.
19 Македонски бранители 318.317 € 19.576.480 ден.
20 Питу Гули 272.792 € 16.776.737 ден.
21 Коњаник во општина Аеродром (Јане Сандански) 271.179 € 16.677.515 ден.
22 Христо Узунов 264.440 € 16.263.054 ден.
23 Христо Татарчев 242.177 € 14.893.888 ден.
24 Павел Шатев 242.177 € 14.893.888 ден.
25 Кузман Јосифовски - Питу 214.921 € 13.217.641 ден.
26 Св.Климент Охридски 190.032 € 11.686.991 ден.
27 Крсте Петков Мисирков 177.318 € 10.905.040 ден.
28 Димитар Поп-Георгиев Беровски 173.811 € 10.689.400 ден.
29 Пјетер Богдани 153.516 € 9.441.205 ден.
30 Неџат Аголи 152.652 € 9.388.105 ден.
31 Јосиф Багери 145.102 € 8.923.785 ден.
32 Димитрија Чуповски 140.021 € 8.611.291 ден.
33 Ѓорѓија Пулески 138.054 € 8.490.300 ден.
34 Никола Јонков Вапцаров 125.860 € 7.740.400 ден.
Вкупно: 33.620.457 2.067.658.067 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 33.620.456 € 2.067.658.067 ден.
Вкупно: 33.620.456 2.067.658.067 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 25.837.241 € 1.588.990.330 ден.
2 Министерство за култура 5.611.095 € 345.082.326 ден.
3 Општина Гази Баба 972.883 € 59.832.292 ден.
4 Општина Ѓорче Петров 412.639 € 25.377.290 ден.
5 Општина Кисела Вода 389.560 € 23.957.914 ден.
6 Општина Аеродром 271.179 € 16.677.515 ден.
7 Општина Бутел 125.860 € 7.740.400 ден.
Вкупно: 33.620.457 2.067.658.067 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 10.978.586 € 675.183.033 ден.
2 Фондериа Ф. Маринели (Fonderia F.Marinelli) (леарница) 9.605.268 € 590.724.000 ден.
3 Пјетро Базанти, Италија (Pietro Bazzanti & F.) (леарница) 3.377.317 € 207.705.000 ден.
4 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 1.670.707 € 102.748.510 ден.
5 РЖ Институт Скопје (леарница) 1.411.533 € 86.809.288 ден.
6 Валентина Стевановска (автор) 1.046.145 € 64.337.926 ден.
7 РЖ Институт Скопје (градежна фирма) 579.657 € 35.648.886 ден.
8 Ангел Коруновски (автор) 496.373 € 30.526.949 ден.
9 Жарко Башески (автор) 491.303 € 30.215.156 ден.
10 Урбан Инвест ДОО, Кавадарци (градежна фирма) 471.801 € 29.015.769 ден.
11 Фондериа Артистика Гуастини (Fonderia Artistica Guastini) (леарница) 357.705 € 21.998.857 ден.
12 Томе Серафимоски (автор) 307.176 € 18.891.328 ден.
13 Љеваоница Умјетнина Ујевиќ Загреб (леарница) 300.383 € 18.473.576 ден.
14 Томе Аџиевски (автор) 255.197 € 15.694.600 ден.
15 Миле Брцески (автор) 202.253 € 12.438.529 ден.
16 Димитар Филиповски (автор) 199.980 € 12.298.775 ден.
17 Богоја Анѓелкоски (автор) 173.878 € 10.693.500 ден.
18 Дарко и Елена Дуковски (автор) 124.070 € 7.630.312 ден.
19 Леарница Панко (леарница) 116.761 € 7.180.772 ден.
20 Роза Павлеска (автор) 106.599 € 6.555.827 ден.
21 Мирослав Славковиќ (автор) 105.346 € 6.478.791 ден.
22 Слободан Милошевски (автор) 100.111 € 6.156.822 ден.
23 Војдан Запров (автор) 96.363 € 5.926.344 ден.
24 Перо Кованцалиев (автор) 95.336 € 5.863.139 ден.
25 Кирил Мукаетов (автор) 85.494 € 5.257.904 ден.
26 Кристина Пауновска (автор) 83.289 € 5.122.288 ден.
27 Алкон Проект ДООЕЛ - Скопје (градежна фирма) 72.911 € 4.484.000 ден.
28 Дамјан Ѓуров (автор) 70.114 € 4.312.000 ден.
29 Гоце Наневски (автор) 69.532 € 4.276.237 ден.
30 Гоце Давидов (автор) 64.560 € 3.970.446 ден.
31 Сокол Цварку (автор) 63.257 € 3.890.282 ден.
32 Периш градба (градежна фирма) 60.570 € 3.725.072 ден.
33 Љиндита Беќири (автор) 60.370 € 3.712.756 ден.
34 Исмет Рамиќевиќ (автор) 60.370 € 3.712.756 ден.
35 Сретко Јовановски (автор) 60.005 € 3.690.300 ден.
36 Муамер Садику (автор) 57.118 € 3.512.756 ден.
37 Нела - Ар ДООЕЛ (градежна фирма) 53.351 € 3.281.104 ден.
38 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 45.665 € 2.808.400 ден.
39 Други (градежна фирма) 24.715 € 1.520.000 ден.
40 Пуцко Петрол увоз-извоз ДОО, Македонски Брод (останато) 10.146 € 624.000 ден.
41 ДМБ Продуцтион ДООЕЛ Прилеп (останато) 8.130 € 500.000 ден.
42 Свем Инжинеринг ДОО, Скопје (останато) 1.009 € 62.077 ден.
Вкупно: 33.620.454 2.067.658.067 ден.