Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Плоштад Скендербег
14,18 милиони €

Најевтин објект

Плоштад ВМРО
1,94 милиони €

Најголем изведувач

Бауер БГ ДОО, Скопје
11,24 милиони €

Најголем инвеститор

Општина Центар
14,96 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Плоштад Скендербег 14.178.658 € 871.987.484 ден.
2 Плоштад Филип II (Карпошово востание) 6.272.028 € 385.729.714 ден.
3 Плоштад Пресвета Богородица 5.374.973 € 330.560.836 ден.
4 Воин (Филип II) 4.444.569 € 273.341.000 ден.
5 Плоштад ВМРО 1.935.696 € 119.045.280 ден.
Вкупно: 32.205.924 1.980.664.314 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 32.205.924 € 1.980.664.314 ден.
Вкупно: 32.205.924 1.980.664.314 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 14.964.131 € 920.294.073 ден.
2 Општина Чаир 14.178.658 € 871.987.484 ден.
3 Град Скопје 3.063.134 € 188.382.757 ден.
Вкупно: 32.205.923 1.980.664.314 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 11.243.256 € 691.460.222 ден.
2 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 9.873.224 € 607.203.303 ден.
3 Фондериа Артистика Гуастини (Fonderia Artistica Guastini) (леарница) 2.955.435 € 181.759.235 ден.
4 Урбан Инвест ДОО, Кавадарци (градежна фирма) 2.466.931 € 151.716.277 ден.
5 Валентина Стевановска (автор) 1.489.134 € 91.581.765 ден.
6 Алпине Бау, Салцбург (градежна фирма) 1.244.030 € 76.507.831 ден.
7 Интернешенел Инвестмент Груп (градежна фирма) 1.244.030 € 76.507.831 ден.
8 Урбан стил инженеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 438.807 € 26.986.600 ден.
9 Изградба - комерц ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (градежна фирма) 324.565 € 19.960.718 ден.
10 Алкон Проект ДООЕЛ - Скопје (градежна фирма) 245.218 € 15.080.902 ден.
11 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 129.080 € 7.938.400 ден.
12 Кирил Мукаетов (автор) 125.528 € 7.720.000 ден.
13 Дарко и Елена Дуковски (автор) 112.846 € 6.940.000 ден.
14 Зоран Тошевски (автор) 96.150 € 5.913.225 ден.
15 Борче Димовски (автор) 96.150 € 5.913.225 ден.
16 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 86.584 € 5.324.920 ден.
17 Факом, увоз-извоз, А.Д. (автор) 15.484 € 952.260 ден.
18 Архиум Љупчо ДООЕЛ (останато) 10.937 € 672.600 ден.
19 Тома Томаи Џамо (автор) 1.626 € 100.000 ден.
20 Бесиан Мехмети (останато) 1.301 € 80.000 ден.
21 Бетим Зекири (автор) 1.003 € 61.700 ден.
22 Бекир Адеми (автор) 1.003 € 61.660 ден.
23 Бесиан Мехмети (автор) 1.002 € 61.640 ден.
24 Јосиф Дробонику (автор) 813 € 50.000 ден.
25 Лиљана Дробонику (автор) 813 € 50.000 ден.
26 Филип Конески (автор) 488 € 30.000 ден.
27 Невзат Бејтули (автор) 488 € 30.000 ден.
Вкупно: 32.205.926 1.980.664.314 ден.