Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Мост Око
2,75 милиони €

Најевтин објект

Мост Мајка Тереза
0,70 милиони €

Најголем изведувач

ДГ Бетон АД, Скопје
3,56 милиони €

Најголем инвеститор

Општина Центар
5,09 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Мост Око 2.750.107 € 169.131.603 ден.
2 Мост на уметноста 2.342.194 € 144.044.960 ден.
3 Мост Слобода 2.163.377 € 133.047.696 ден.
4 Мост Мајка Тереза 697.710 € 42.909.169 ден.
Вкупно: 7.953.388 489.133.428 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Мост 7.953.389 € 489.133.428 ден.
Вкупно: 7.953.389 489.133.428 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 5.092.302 € 313.176.563 ден.
2 Град Скопје 2.861.087 € 175.956.865 ден.
Вкупно: 7.953.389 489.133.428 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 3.564.454 € 219.213.916 ден.
2 Конструктор Инженеринг АД (градежна фирма) 1.504.824 € 92.546.647 ден.
3 РЖ Институт Скопје (градежна фирма) 830.691 € 51.087.510 ден.
4 Синтек - ДОО, Скопје (градежна фирма) 759.805 € 46.727.981 ден.
5 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 570.516 € 35.086.710 ден.
6 Мак - примат ДОО, Скопје (останато) 290.232 € 17.849.252 ден.
7 Маријан Камиловски (автор) 118.477 € 7.286.356 ден.
8 Константин Јанев (автор) 118.477 € 7.286.356 ден.
9 Елтра ДООЕЛ (останато) 103.446 € 6.361.913 ден.
10 Факом, увоз-извоз, А.Д. (автор) 66.177 € 4.069.867 ден.
11 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 23.024 € 1.416.000 ден.
12 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 1.804 € 110.920 ден.
13 Зоран Јордановски (автор) 1.463 € 90.000 ден.
Вкупно: 7.953.390 489.133.428 ден.