Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Телекомуникациска кула на Водно
18,55 милиони €

Најевтин објект

Рингишпил
0,16 милиони €

Најголем изведувач

ГД Гранит АД Скопје
17,64 милиони €

Најголем инвеститор

Агенција за електронски комуникации
18,55 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Телекомуникациска кула на Водно 18.547.089 € 1.140.646.000 ден.
2 Партерно уредување кај МНР 6.327.849 € 389.162.684 ден.
3 Одржување, илуминација и останати трошоци 4.741.941 € 291.629.342 ден.
4 Рингишпил 162.600 € 9.999.910 ден.
Вкупно: 29.779.479 1.831.437.936 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Останато 29.779.479 € 1.831.437.936 ден.
Вкупно: 29.779.479 1.831.437.936 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Агенција за електронски комуникации 18.547.089 € 1.140.646.000 ден.
2 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 6.327.849 € 389.162.684 ден.
3 Град Скопје 3.527.962 € 216.969.678 ден.
4 Општина Центар 1.213.978 € 74.659.664 ден.
5 ЈП Паркови и зеленило 162.600 € 9.999.910 ден.
Вкупно: 29.779.478 1.831.437.936 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 17.637.496 € 1.084.706.000 ден.
2 Бетон - Штип (градежна фирма) 6.267.328 € 385.440.684 ден.
3 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 2.000.000 € 123.000.000 ден.
4 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 504.355 € 31.017.856 ден.
5 Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и др. Скопје (градежна фирма) 486.179 € 29.900.000 ден.
6 Друштво за производство, услуги и промет БИЛД ДООЕЛ (автор) 375.447 € 23.090.000 ден.
7 Урбан Инвест ДОО, Кавадарци (градежна фирма) 329.439 € 20.260.495 ден.
8 РЦС ДОО (останато) 325.203 € 20.000.000 ден.
9 Мак - примат ДОО, Скопје (останато) 235.183 € 14.463.732 ден.
10 РЖ Институт Скопје (леарница) 234.081 € 14.396.000 ден.
11 Електроизградба ДООЕЛ (останато) 196.724 € 12.098.523 ден.
12 Технометал - Вардар извоз-увоз Скопје (останато) 162.600 € 9.999.910 ден.
13 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 152.846 € 9.400.000 ден.
14 КОД Инженеринг Стојко Стамболиски ДООЕЛ Скопје (останато) 151.464 € 9.315.041 ден.
15 МЗТ Заеднички работи АД Скопје (останато) 134.657 € 8.281.405 ден.
16 Бојта ИНГ (останато) 118.249 € 7.272.335 ден.
17 МДН обезбедување ДОО Скопје (останато) 117.073 € 7.200.000 ден.
18 ДИГИТАЛ ДОО Струмица (останато) 65.236 € 4.012.000 ден.
19 РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ-Скопје (останато) 65.041 € 3.999.999 ден.
20 Мак Аларм Сервис ДООЕЛ Скопје (останато) 59.572 € 3.663.664 ден.
21 29 НОЕМВРИ АГ ДОО Скопје (останато) 52.818 € 3.248.292 ден.
22 Балкан - Консалтинг ДОО Скопје (останато) 47.967 € 2.950.000 ден.
23 Евро консалтинг Скопје (останато) 32.520 € 2.000.000 ден.
24 Анче Димитриевска Толеска, д.и.а Скопје (автор) 28.000 € 1.722.000 ден.
Вкупно: 29.779.478 1.831.437.936 ден.