Приказ на резултати за 1 вид на објект


Вид на објекти:

Најскап објект

Фасада на Влада
17,70 милиони €

Најевтин објект

ГТЦ
0,23 милиони €

Најголем изведувач

Бауер БГ ДОО, Скопје
13,23 милиони €

Најголем инвеститор

Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ
17,87 милиони €

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасада на Влада 17.697.427 € 1.088.391.750 ден.
2 Фасади во централно градско подрачје 14.059.814 € 864.678.591 ден.
3 Фасада на Министерство за транспорт 5.731.712 € 352.500.310 ден.
4 Фасада на Министерство за правда 3.680.686 € 226.362.195 ден.
5 Фасада на Пелагонија 1.963.392 € 120.748.597 ден.
6 ГТЦ 230.244 € 14.160.000 ден.
Вкупно: 43.363.275 2.666.841.443 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 43.363.275 € 2.666.841.443 ден.
Вкупно: 43.363.275 2.666.841.443 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Служба за општи и заеднички работи на Владата на РМ 17.870.941 € 1.099.062.889 ден.
2 Град Скопје 15.849.692 € 974.756.049 ден.
3 Министерство за транспорт 5.731.712 € 352.500.310 ден.
4 Министерство за правда 3.680.686 € 226.362.195 ден.
5 АД Градски Трговски Центар 230.244 € 14.160.000 ден.
Вкупно: 43.363.275 2.666.841.443 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 13.229.720 € 813.627.806 ден.
2 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 5.593.347 € 343.990.816 ден.
3 Аспром ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 4.274.899 € 262.906.259 ден.
4 Пелагонија АД, Гостивар (градежна фирма) 4.054.068 € 249.325.158 ден.
5 ЛСГ билдинг солушнс ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 3.832.792 € 235.716.734 ден.
6 Ламоне Мореда, Италија (Lamone Moreda S.r.l.) (градежна фирма) 3.473.173 € 213.600.145 ден.
7 Урбан Инвест ДОО, Кавадарци (градежна фирма) 2.551.601 € 156.923.479 ден.
8 Транс Мет ДОО Скопје (градежна фирма) 2.211.445 € 136.003.852 ден.
9 Декон - Ком ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (градежна фирма) 1.455.215 € 89.495.751 ден.
10 Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје (останато) 1.046.147 € 64.338.067 ден.
11 Архитектоника ДООЕЛ Скопје (автор) 415.846 € 25.574.500 ден.
12 Жикол ДООЕЛ експорт-импорт, Струмица (градежна фирма) 247.294 € 15.208.575 ден.
13 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 154.719 € 9.515.212 ден.
14 Алдинг - Инжинеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 127.777 € 7.858.268 ден.
15 Југоопрема траде (останато) 73.446 € 4.516.903 ден.
16 Градежен факултет (останато) 64.984 € 3.996.500 ден.
17 НЕТРА ДОО (останато) 57.004 € 3.505.765 ден.
18 Сенсор ДОО Скопје (останато) 52.108 € 3.204.659 ден.
19 Евро консалтинг Скопје (останато) 51.943 € 3.194.480 ден.
20 Монтимпекс - Инженеринг ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 46.325 € 2.848.992 ден.
21 Неимар Инженеринг Скопје (автор) 44.598 € 2.742.776 ден.
22 Лазар Димов (автор) 39.075 € 2.403.125 ден.
23 Никола Стакинов (автор) 39.075 € 2.403.125 ден.
24 Шенција ДОО Форли Италија (останато) 38.374 € 2.360.000 ден.
25 Жарко Чаушевски (автор) 35.041 € 2.155.000 ден.
26 Звонко Ставревски (автор) 31.775 € 1.954.167 ден.
27 Макотерм (останато) 29.087 € 1.788.845 ден.
28 Технокооп ДОО Скопје (останато) 24.176 € 1.486.800 ден.
29 Инком Инженеринг ДООЕЛ (автор) 16.117 € 991.200 ден.
30 Давос Инвест ДООЕЛ Скопје (останато) 15.292 € 940.429 ден.
31 Матески-ЉМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево (градежна фирма) 13.917 € 855.888 ден.
32 Лоу Тек ДООЕЛ Скопје (автор) 12.218 € 751.387 ден.
33 Хидро градежен инженеринг ДОО - Скопје (останато) 3.837 € 236.000 ден.
34 Топлификација одржување АД (останато) 2.463 € 151.494 ден.
35 Мартин инженеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 1.940 € 119.286 ден.
36 Миодраг Никитовиќ (автор) 813 € 50.000 ден.
37 Петар Паскалиев (автор) 813 € 50.000 ден.
38 Васил Велков (автор) 407 € 25.000 ден.
39 Бујар Муча (автор) 203 € 12.500 ден.
40 Предраг Андонов (автор) 203 € 12.500 ден.
41 Филип Богатинов (автор) ден.
Вкупно: 43.363.277 2.666.841.443 ден.