Приказ на резултати за 1 изведувач


0,01 милиони €

Порта Македонија

Порта „Македонија“ е еден од симболите на целиот потфат за менувањето на изгледот на главниот град.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Порта Македонија 5.372 € 330.400 ден.
Вкупно: 5.372 330.400 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Порта 5.372 € 330.400 ден.
Вкупно: 5.372 330.400 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 5.372 € 330.400 ден.
Вкупно: 5.372 330.400 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Студио Ин ДООЕЛ Скопје (останато) 5.372 € 330.400 ден.
Вкупно: 5.372 330.400 ден.