Приказ на резултати за 1 изведувач


1,01 илјади €

Ѓорче Петров

Споменикот на Ѓорче Петров се наоѓа на кружниот тек во истоимената скопска општина. Фигурата на македонскиот револуционер доминира со своите 6,5 метри височина поставена на постамент од 3,5 метри.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Ѓорче Петров 1.009 € 62.077 ден.
Вкупно: 1.009 62.077 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 1.009 € 62.077 ден.
Вкупно: 1.009 62.077 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Ѓорче Петров 1.009 € 62.077 ден.
Вкупно: 1.009 62.077 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Свем Инжинеринг ДОО, Скопје (останато) 1.009 € 62.077 ден.
Вкупно: 1.009 62.077 ден.