Приказ на резултати за 1 изведувач


0,01 милиони €

Паднати херои за Македонија

Споменикот „Паднати херои за Македонија“, лоциран во паркот „Жена-борец“ спроти Собранието, е свечено откриен на Денот на независноста, 8 септември 2012 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Паднати херои за Македонија 8.130 € 500.000 ден.
Вкупно: 8.130 500.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 8.130 € 500.000 ден.
Вкупно: 8.130 500.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 8.130 € 500.000 ден.
Вкупно: 8.130 500.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДМБ Продуцтион ДООЕЛ Прилеп (останато) 8.130 € 500.000 ден.
Вкупно: 8.130 500.000 ден.