Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,10 милиони €

Карпош

Скулптурата на Карпош, предводникот на најмасовното востание против турските феудалци, е поставена во февруари 2011 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Карпош 96.363 € 5.926.344 ден.
Вкупно: 96.363 5.926.344 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 96.363 € 5.926.344 ден.
Вкупно: 96.363 5.926.344 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 96.363 € 5.926.344 ден.
Вкупно: 96.363 5.926.344 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Војдан Запров (автор) 96.363 € 5.926.344 ден.
Вкупно: 96.363 5.926.344 ден.