Приказ на резултати за 1 изведувач


1,49 милиони €

Воин (Филип II)

Бронзената претстава на Филип Втори, таткото на Александар Македонски, доминира на плоштадот што го носи неговото име, иако официјално таа се именува само како „Воин“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Воин (Филип II) 1.489.134 € 91.581.765 ден.
2 Воин на коњ 656.407 € 40.369.000 ден.
3 Порта Македонија 304.000 € 18.696.000 ден.
4 Коњаник во Гази Баба 302.071 € 18.577.397 ден.
5 Скулптури на мост Око 104.992 € 6.457.000 ден.
6 Христо Татарчев 87.261 € 5.366.529 ден.
7 Споменик на Мајка Тереза 407 € 25.000 ден.
Вкупно: 2.944.272 181.072.691 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 1.489.134 € 91.581.765 ден.
2 Споменик 1.046.145 € 64.337.926 ден.
3 Порта 304.000 € 18.696.000 ден.
4 Скулптура 104.992 € 6.457.000 ден.
Вкупно: 2.944.271 181.072.691 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 2.337.793 € 143.774.294 ден.
2 Министерство за култура 304.407 € 18.721.000 ден.
3 Општина Гази Баба 302.071 € 18.577.397 ден.
Вкупно: 2.944.271 181.072.691 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Валентина Стевановска (автор) 2.944.271 € 181.072.691 ден.
Вкупно: 2.944.271 181.072.691 ден.