Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,18 милиони €

Крсте Петков Мисирков

Бронзениот споменик на Крсте Петков Мисирков е поставен во истоимениот парк меѓу зградите на Апелацискиот суд и на МАНУ во мај 2011 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Крсте Петков Мисирков 177.318 € 10.905.040 ден.
2 Св.Климент Охридски 129.858 € 7.986.288 ден.
Вкупно: 307.176 18.891.328 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 307.176 € 18.891.328 ден.
Вкупно: 307.176 18.891.328 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 307.176 € 18.891.328 ден.
Вкупно: 307.176 18.891.328 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Томе Серафимоски (автор) 307.176 € 18.891.328 ден.
Вкупно: 307.176 18.891.328 ден.