Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,06 милиони €

Ѓорѓија Пулески

Брознената скулптура на Ѓорѓија Пулески, дел од анимацијата за проектот „Скопје 2014“, е поставена од левата страна на Вардар, до Камениот мост, во ист ден со уште три скулптури на македонски дејци на 7 мај 2011 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Ѓорѓија Пулески 60.005 € 3.690.300 ден.
2 Скулптури на мост Око 15.000 € 922.500 ден.
3 Скулптури на Мост на уметноста 11.000 € 676.500 ден.
Вкупно: 86.005 5.289.300 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 60.005 € 3.690.300 ден.
2 Скулптура 26.000 € 1.599.000 ден.
Вкупно: 86.005 5.289.300 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 86.005 € 5.289.300 ден.
Вкупно: 86.005 5.289.300 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Сретко Јовановски (автор) 86.005 € 5.289.300 ден.
Вкупно: 86.005 5.289.300 ден.