Приказ на резултати за 1 изведувач


0,10 милиони €

Првото заседание на АСНОМ

Спомен-обележјето, кое го симболизира одржувањето на Првото заседание на АСНОМ е поставено во март 2012 година во паркот „Жена-борец“ спроти Собранието.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Првото заседание на АСНОМ 100.111 € 6.156.822 ден.
2 Скулптури на Мост на уметноста 22.000 € 1.353.000 ден.
3 Стар театар 15.643 € 962.016 ден.
Вкупно: 137.754 8.471.838 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 100.111 € 6.156.822 ден.
2 Скулптура 22.000 € 1.353.000 ден.
3 Зграда 15.643 € 962.016 ден.
Вкупно: 137.754 8.471.838 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 122.111 € 7.509.822 ден.
2 Министерство за култура 15.643 € 962.016 ден.
Вкупно: 137.754 8.471.838 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Слободан Милошевски (автор) 137.753 € 8.471.838 ден.
Вкупно: 137.753 8.471.838 ден.