Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,11 милиони €

Јустинијан I

Споменикот на Јустинијан I е откриен на 16 јуни 2011 година како дел од проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Јустинијан I 106.599 € 6.555.827 ден.
Вкупно: 106.599 6.555.827 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 106.599 € 6.555.827 ден.
Вкупно: 106.599 6.555.827 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 106.599 € 6.555.827 ден.
Вкупно: 106.599 6.555.827 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Роза Павлеска (автор) 106.599 € 6.555.827 ден.
Вкупно: 106.599 6.555.827 ден.