Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,06 милиони €

Димитрија Чуповски

Споменикот на Димитрија Чуповски е поставен во 2011 година во рамките на Програмата на општина Центар за одбележување значајни настани и личности со спомен обележја.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Димитрија Чуповски 60.346 € 3.711.291 ден.
2 Никола Јонков Вапцаров 45.000 € 2.767.500 ден.
3 Колонада 19.001 € 1.168.572 ден.
Вкупно: 124.347 7.647.363 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 105.346 € 6.478.791 ден.
2 Скулптура 19.001 € 1.168.572 ден.
Вкупно: 124.347 7.647.363 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 79.347 € 4.879.863 ден.
2 Општина Бутел 45.000 € 2.767.500 ден.
Вкупно: 124.347 7.647.363 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Мирослав Славковиќ (автор) 124.347 € 7.647.363 ден.
Вкупно: 124.347 7.647.363 ден.