Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,11 милиони €

Тодор Александров (Македонски војвода на коњ)

Споменикот „Незнаен војвода на коњ“ излеан во бронза, висок пет метри, е поставен во раните утрински часови на 26 јуни 2012 во скопската општина Кисела Вода.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Тодор Александров (Македонски војвода на коњ) 114.992 € 7.072.000 ден.
2 Павел Шатев 87.261 € 5.366.529 ден.
Вкупно: 202.253 12.438.529 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 202.253 € 12.438.529 ден.
Вкупно: 202.253 12.438.529 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Кисела Вода 114.992 € 7.072.000 ден.
2 Општина Центар 87.261 € 5.366.529 ден.
Вкупно: 202.253 12.438.529 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Миле Брцески (автор) 202.253 € 12.438.529 ден.
Вкупно: 202.253 12.438.529 ден.