Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,06 милиони €

Пјетер Богдани

Споменикот на Пјетер Богдани, еден од најпознатите писатели во албанската литература, е резултат на колацискиот договор меѓу ВМРО ДПМНЕ и ДУИ за присуство на албански дејци во проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Пјетер Богдани 60.370 € 3.712.756 ден.
Вкупно: 60.370 3.712.756 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 60.370 € 3.712.756 ден.
Вкупно: 60.370 3.712.756 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 60.370 € 3.712.756 ден.
Вкупно: 60.370 3.712.756 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Љиндита Беќири (автор) 60.370 € 3.712.756 ден.
Вкупно: 60.370 3.712.756 ден.