Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,13 милиони €

Плоштад Пресвета Богородица

Плоштадот „Пресвета Богородица“ е простор околу истоимената црква помеѓу булеварите „Филип Втори Македонски“ и „Крсте Петков Мисирков“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Плоштад Пресвета Богородица 125.528 € 7.720.000 ден.
2 Македонски бранители 85.088 € 5.232.904 ден.
3 Скулптури на Мост на уметноста 11.000 € 676.500 ден.
4 Споменик на Мајка Тереза 407 € 25.000 ден.
Вкупно: 222.023 13.654.404 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 125.528 € 7.720.000 ден.
2 Споменик 85.494 € 5.257.904 ден.
3 Скулптура 11.000 € 676.500 ден.
Вкупно: 222.022 13.654.404 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 221.616 € 13.629.404 ден.
2 Министерство за култура 407 € 25.000 ден.
Вкупно: 222.023 13.654.404 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Кирил Мукаетов (автор) 222.023 € 13.654.404 ден.
Вкупно: 222.023 13.654.404 ден.