Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,06 милиони €

Неџат Аголи

Петметарскиот споменик на Неџат Аголи требаше да биде поставен во центарот на Скопје, на плоштадот „Македонија“ наместо во септември 2014 е поставен летото во 2016.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Неџат Аголи 60.370 € 3.712.756 ден.
2 Стар театар 46.548 € 2.862.675 ден.
3 Скулптури на Мост на уметноста 33.000 € 2.029.500 ден.
Вкупно: 139.918 8.604.931 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 60.370 € 3.712.756 ден.
2 Зграда 46.548 € 2.862.675 ден.
3 Скулптура 33.000 € 2.029.500 ден.
Вкупно: 139.918 8.604.931 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 93.370 € 5.742.256 ден.
2 Министерство за култура 46.548 € 2.862.675 ден.
Вкупно: 139.918 8.604.931 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Исмет Рамиќевиќ (автор) 139.918 € 8.604.931 ден.
Вкупно: 139.918 8.604.931 ден.