Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,08 милиони €

Питу Гули

Споменикот на Питу Гули е поставен во паркот „Жена-борец“, спроти споменикот на Никола Карев пред Собранието на Република Македонија.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Питу Гули 83.289 € 5.122.288 ден.
2 Скулптури на Мост на уметноста 33.000 € 2.029.500 ден.
Вкупно: 116.289 7.151.788 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 83.289 € 5.122.288 ден.
2 Скулптура 33.000 € 2.029.500 ден.
Вкупно: 116.289 7.151.788 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 116.289 € 7.151.788 ден.
Вкупно: 116.289 7.151.788 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Кристина Пауновска (автор) 116.289 € 7.151.788 ден.
Вкупно: 116.289 7.151.788 ден.