Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,10 милиони €

Св.Климент и Наум

Споменикот „Свети Климент и Наум“ е откриен во јуни 2012 година на плоштадот „Филип Втори“ на левата страна од кејот на Вардар.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Св.Климент и Наум 95.336 € 5.863.139 ден.
2 Стар театар 15.217 € 935.875 ден.
Вкупно: 110.553 6.799.014 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 95.336 € 5.863.139 ден.
2 Зграда 15.217 € 935.875 ден.
Вкупно: 110.553 6.799.014 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 95.336 € 5.863.139 ден.
2 Министерство за култура 15.217 € 935.875 ден.
Вкупно: 110.553 6.799.014 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Перо Кованцалиев (автор) 110.553 € 6.799.014 ден.
Вкупно: 110.553 6.799.014 ден.