Приказ на резултати за 1 изведувач


0,14 милиони €

Два лава на мостот Гоце Делчев - десно

Бронзените скулптури на два лава излени во бронза на западниот приод на мостот „Гоце Делчев“, се поставени во август 2010 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Два лава на мостот Гоце Делчев - десно 141.500 € 8.702.250 ден.
2 Васил Чакаларов 124.070 € 7.630.312 ден.
3 Плоштад Пресвета Богородица 112.846 € 6.940.000 ден.
Вкупно: 378.416 23.272.562 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Скулптура 141.500 € 8.702.250 ден.
2 Споменик 124.070 € 7.630.312 ден.
3 Плоштад 112.846 € 6.940.000 ден.
Вкупно: 378.416 23.272.562 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 378.416 € 23.272.562 ден.
Вкупно: 378.416 23.272.562 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Дарко и Елена Дуковски (автор) 378.416 € 23.272.562 ден.
Вкупно: 378.416 23.272.562 ден.