Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,07 милиони €

Ѓорче Петров

Споменикот на Ѓорче Петров се наоѓа на кружниот тек во истоимената скопска општина. Фигурата на македонскиот револуционер доминира со своите 6,5 метри височина поставена на постамент од 3,5 метри.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Ѓорче Петров 70.114 € 4.312.000 ден.
2 Скулптура „Човек дрво“ 41.288 € 2.539.200 ден.
Вкупно: 111.402 6.851.200 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 70.114 € 4.312.000 ден.
2 Скулптура 41.288 € 2.539.200 ден.
Вкупно: 111.402 6.851.200 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Ѓорче Петров 70.114 € 4.312.000 ден.
2 Министерство за култура 41.288 € 2.539.200 ден.
Вкупно: 111.402 6.851.200 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Дамјан Ѓуров (автор) 111.402 € 6.851.200 ден.
Вкупно: 111.402 6.851.200 ден.