Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,27 милиони €

Гемиџии

Групната скулптура „Гемиџиите“, дел од проектот „Скопје 2014“, е поставена на 27 јули 2010 година покрај Камениот мост во главниот град.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Гемиџии 272.620 € 16.766.111 ден.
2 Основачи на Македонската Револуционерна Организација 223.753 € 13.760.838 ден.
3 Скулптури на мост Око 75.000 € 4.612.500 ден.
4 Стар театар 14.962 € 920.190 ден.
Вкупно: 586.335 36.059.639 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 496.373 € 30.526.949 ден.
2 Скулптура 75.000 € 4.612.500 ден.
3 Зграда 14.962 € 920.190 ден.
Вкупно: 586.335 36.059.639 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 571.373 € 35.139.449 ден.
2 Министерство за култура 14.962 € 920.190 ден.
Вкупно: 586.335 36.059.639 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Ангел Коруновски (автор) 586.336 € 36.059.639 ден.
Вкупно: 586.336 36.059.639 ден.