Приказ на резултати за 1 изведувач


0,57 милиони €

Мост Слобода

Мостот „Слобода“ е еден од најстарите скопски мостови на реката Вардар, лоциран кај хотелот „Холидеј ин“, кој сосема е изменет со новата ограда во барок.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Мост Слобода 570.516 € 35.086.710 ден.
2 Коњаник во Гази Баба 331.067 € 20.360.645 ден.
3 Паднати херои за Македонија 274.798 € 16.900.099 ден.
4 Ѓорче Петров 268.605 € 16.519.213 ден.
5 Тодор Александров (Македонски војвода на коњ) 221.216 € 13.604.810 ден.
6 Скулптури на мост Око 183.740 € 11.300.000 ден.
7 Коњаник во општина Аеродром (Јане Сандански) 146.049 € 8.981.997 ден.
8 Питу Гули 130.214 € 8.008.143 ден.
9 Плоштад Пресвета Богородица 129.080 € 7.938.400 ден.
10 Никола Јонков Вапцаров 80.860 € 4.972.900 ден.
11 Димитрија Чуповски 79.675 € 4.900.000 ден.
12 Ѓорѓија Пулески 78.049 € 4.800.000 ден.
13 Св.Климент Охридски 60.174 € 3.700.703 ден.
Вкупно: 2.554.043 157.073.620 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 1.670.707 € 102.748.510 ден.
2 Мост 570.516 € 35.086.710 ден.
3 Скулптура 183.740 € 11.300.000 ден.
4 Плоштад 129.080 € 7.938.400 ден.
Вкупно: 2.554.043 157.073.620 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 935.729 € 57.547.345 ден.
2 Град Скопје 570.516 € 35.086.710 ден.
3 Општина Гази Баба 331.067 € 20.360.645 ден.
4 Општина Ѓорче Петров 268.605 € 16.519.213 ден.
5 Општина Кисела Вода 221.216 € 13.604.810 ден.
6 Општина Аеродром 146.049 € 8.981.997 ден.
7 Општина Бутел 80.860 € 4.972.900 ден.
Вкупно: 2.554.042 157.073.620 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 2.554.043 € 157.073.620 ден.
Вкупно: 2.554.043 157.073.620 ден.