Приказ на резултати за 1 изведувач


0,23 милиони €

Македонски бранители

Споменикот „Македонски бранители“ е посветен на загинатите припадници на вооружените сили на Македонија во војната од 2001 година.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Македонски бранители 233.229 € 14.343.576 ден.
2 Димитар Поп-Георгиев Беровски 67.154 € 4.130.000 ден.
Вкупно: 300.383 18.473.576 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 300.383 € 18.473.576 ден.
Вкупно: 300.383 18.473.576 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 300.383 € 18.473.576 ден.
Вкупно: 300.383 18.473.576 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Љеваоница Умјетнина Ујевиќ Загреб (леарница) 300.383 € 18.473.576 ден.
Вкупно: 300.383 18.473.576 ден.