Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,12 милиони €

Христо Узунов

Споменик на војводата Христо Узунов е поставен на локацијата позната како „Ловец“ во центарот на Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Христо Узунов 116.761 € 7.180.772 ден.
Вкупно: 116.761 7.180.772 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 116.761 € 7.180.772 ден.
Вкупно: 116.761 7.180.772 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 116.761 € 7.180.772 ден.
Вкупно: 116.761 7.180.772 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Леарница Панко (леарница) 116.761 € 7.180.772 ден.
Вкупно: 116.761 7.180.772 ден.