Приказ на резултати за 1 изведувач


1,37 милиони €

Цар Самуил

Споменикот на Цар Самуил - претставен како седи на трон, најавен како дел од проектот „Скопје 2014“ е поставен во јуни 2011 година на централниот плоштад во Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Цар Самуил 1.368.780 € 84.180.000 ден.
2 Јустинијан I 1.229.919 € 75.640.000 ден.
3 Методија Андонов Ченто 778.618 € 47.885.000 ден.
Вкупно: 3.377.317 207.705.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 3.377.317 € 207.705.000 ден.
Вкупно: 3.377.317 207.705.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 3.377.317 € 207.705.000 ден.
Вкупно: 3.377.317 207.705.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Пјетро Базанти, Италија (Pietro Bazzanti & F.) (леарница) 3.377.317 € 207.705.000 ден.
Вкупно: 3.377.317 207.705.000 ден.