Приказ на резултати за 1 изведувач


4,51 милиони €

Воин на коњ

Споменикот на Александар Македонски, официјално „Воин на коњ“ е парадигма на целиот потфат наречен „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Воин на коњ 4.512.016 € 277.489.000 ден.
2 Првото заседание на АСНОМ 1.567.154 € 96.380.000 ден.
3 Два лава на мостот Гоце Делчев - десно 1.170.407 € 71.980.000 ден.
4 Два лава на мостот Гоце Делчев - лево 1.140.650 € 70.150.000 ден.
5 Основачи на Македонската Револуционерна Организација 1.011.707 € 62.220.000 ден.
6 Гемиџии 962.114 € 59.170.000 ден.
7 Даме Груев и Гоце Делчев 843.089 € 51.850.000 ден.
8 Никола Карев 709.187 € 43.615.000 ден.
Вкупно: 11.916.324 732.854.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 9.605.268 € 590.724.000 ден.
2 Скулптура 2.311.057 € 142.130.000 ден.
Вкупно: 11.916.325 732.854.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Центар 11.916.325 € 732.854.000 ден.
Вкупно: 11.916.325 732.854.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Фондериа Ф. Маринели (Fonderia F.Marinelli) (леарница) 11.916.325 € 732.854.000 ден.
Вкупно: 11.916.325 732.854.000 ден.