Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
27,10 милиони €

Македонска филхармонија

Новата зграда на Македонската филхармонија почна да се гради во март 2009 година, а нејзиното отворање се случи 8 години подоцна во мај 2017.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Македонска филхармонија 27.099.707 € 1.666.632.000 ден.
2 Деловна зграда на АД ЕЛЕМ 14.662.086 € 901.718.311 ден.
3 Стар театар 13.681.484 € 841.411.290 ден.
Вкупно: 55.443.277 3.409.761.601 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 55.443.278 € 3.409.761.601 ден.
Вкупно: 55.443.278 3.409.761.601 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 40.690.828 € 2.502.485.909 ден.
2 АД Електрани на Македонија 14.662.086 € 901.718.311 ден.
3 Министерство за финансии 70.201 € 4.317.353 ден.
4 НУ Македонски народен театар - Скопје 20.163 € 1.240.028 ден.
Вкупно: 55.443.278 3.409.761.601 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Страбаг АГ (Strabag AG) (градежна фирма) 55.443.278 € 3.409.761.601 ден.
Вкупно: 55.443.278 3.409.761.601 ден.