Приказ на резултати за 1 изведувач


0,37 милиони €

Градска плажа

Идејата за Градска плажа по должината на реката Вардар во медиумите се посочува како еден од промашените проекти на „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Градска плажа 370.093 € 22.760.737 ден.
2 Плоштад Филип II (Карпошово востание) 245.218 € 15.080.902 ден.
3 Ѓорче Петров 72.911 € 4.484.000 ден.
Вкупно: 688.222 42.325.639 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плажа 370.093 € 22.760.737 ден.
2 Плоштад 245.218 € 15.080.902 ден.
3 Споменик 72.911 € 4.484.000 ден.
Вкупно: 688.222 42.325.639 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 615.311 € 37.841.639 ден.
2 Општина Ѓорче Петров 72.911 € 4.484.000 ден.
Вкупно: 688.222 42.325.639 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Алкон Проект ДООЕЛ - Скопје (градежна фирма) 688.222 € 42.325.639 ден.
Вкупно: 688.222 42.325.639 ден.