Приказ на резултати за 1 изведувач


2,55 милиони €

Фасади во централно градско подрачје

Проектот „Скопје 2014“, освен споменици, згради, плоштади и фонтани, вклучува и пре-фасадирање на предниот дел од постојните згради во центарот на градот.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Фасади во централно градско подрачје 2.551.601 € 156.923.479 ден.
2 Плоштад ВМРО 1.909.275 € 117.420.420 ден.
3 Плоштад Пресвета Богородица 557.656 € 34.295.857 ден.
4 Одржување, илуминација и останати трошоци 329.439 € 20.260.495 ден.
5 Христо Татарчев 84.423 € 5.192.000 ден.
6 Павел Шатев 84.423 € 5.192.000 ден.
7 Кузман Јосифовски - Питу 84.423 € 5.192.000 ден.
8 Христо Узунов 84.423 € 5.192.000 ден.
9 Васил Чакаларов 84.423 € 5.192.000 ден.
10 Паднати херои за Македонија 49.687 € 3.055.769 ден.
Вкупно: 5.819.773 357.916.020 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Фасада 2.551.601 € 156.923.479 ден.
2 Плоштад 2.466.931 € 151.716.277 ден.
3 Споменик 471.801 € 29.015.769 ден.
4 Останато 329.439 € 20.260.495 ден.
Вкупно: 5.819.772 357.916.020 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 5.347.972 € 328.900.251 ден.
2 Општина Центар 471.801 € 29.015.769 ден.
Вкупно: 5.819.773 357.916.020 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Урбан Инвест ДОО, Кавадарци (градежна фирма) 5.819.773 € 357.916.020 ден.
Вкупно: 5.819.773 357.916.020 ден.