Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,02 милиони €

Коњаник во Гази Баба

По многу демантирања, општината Гази Баба во 2011 година потврди дека споменикот „Коњаник“ во Автокоманда, е претстава на Филип Втори, таткото на Александар.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Коњаник во Гази Баба 24.715 € 1.520.000 ден.
Вкупно: 24.715 1.520.000 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 24.715 € 1.520.000 ден.
Вкупно: 24.715 1.520.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Гази Баба 24.715 € 1.520.000 ден.
Вкупно: 24.715 1.520.000 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Други (градежна фирма) 24.715 € 1.520.000 ден.
Вкупно: 24.715 1.520.000 ден.