Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
4,01 милиони €

Музеј на македонска борба

Музејот на македонската борба се наоѓа на левиот брег од реката Вардар и се препознава како еден од доминантните објекти во рамките на проектот „Скопје 2014“.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Музеј на македонска борба 4.012.727 € 246.782.721 ден.
2 Агенција за електронски комуникации 1.189.000 € 73.123.500 ден.
3 Порта Македонија 904.482 € 55.625.624 ден.
Вкупно: 6.106.209 375.531.845 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 5.201.727 € 319.906.221 ден.
2 Порта 904.482 € 55.625.624 ден.
Вкупно: 6.106.209 375.531.845 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за култура 4.305.932 € 264.814.831 ден.
2 Агенција за електронски комуникации 1.189.000 € 73.123.500 ден.
3 НУ Музеј на македонска борба за државност и самостојност 611.277 € 37.593.514 ден.
Вкупно: 6.106.209 375.531.845 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Десигн Фaнтаси (градежна фирма) 6.106.209 € 375.531.845 ден.
Вкупно: 6.106.209 375.531.845 ден.