Приказ на резултати за 1 изведувач


0,83 милиони €

Мост Слобода

Мостот „Слобода“ е еден од најстарите скопски мостови на реката Вардар, лоциран кај хотелот „Холидеј ин“, кој сосема е изменет со новата ограда во барок.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Мост Слобода 830.691 € 51.087.510 ден.
2 Св.Климент и Наум 579.657 € 35.648.886 ден.
Вкупно: 1.410.348 86.736.396 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Мост 830.691 € 51.087.510 ден.
2 Споменик 579.657 € 35.648.886 ден.
Вкупно: 1.410.348 86.736.396 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 830.691 € 51.087.510 ден.
2 Општина Центар 579.657 € 35.648.886 ден.
Вкупно: 1.410.348 86.736.396 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 РЖ Институт Скопје (градежна фирма) 1.410.348 € 86.736.396 ден.
Вкупно: 1.410.348 86.736.396 ден.