Приказ на резултати за 1 изведувач


Изведувачи:
0,06 милиони €

Коњаник во општина Аеродром (Јане Сандански)

Споменикот на Јане Сандански се наоѓа во истоимената населба во скопската општина Аеродром.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Коњаник во општина Аеродром (Јане Сандански) 60.570 € 3.725.072 ден.
Вкупно: 60.570 3.725.072 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 60.570 € 3.725.072 ден.
Вкупно: 60.570 3.725.072 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Аеродром 60.570 € 3.725.072 ден.
Вкупно: 60.570 3.725.072 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Периш градба (градежна фирма) 60.570 € 3.725.072 ден.
Вкупно: 60.570 3.725.072 ден.