Приказ на резултати за 1 инвеститор


11,01 милиони €

Кривичен суд

Новата зграда на Кривичниот суд, лоцирана кај новата катна гаража и комплексот судови се гради од 2010 година, иако беше најавено дека ќе биде завршена за 18 месеци.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Кривичен суд 11.013.882 € 677.353.763 ден.
2 Фасада на Министерство за правда 3.680.686 € 226.362.195 ден.
Вкупно: 14.694.568 903.715.958 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Зграда 11.013.882 € 677.353.763 ден.
2 Фасада 3.680.686 € 226.362.195 ден.
Вкупно: 14.694.568 903.715.958 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Министерство за правда 14.694.568 € 903.715.958 ден.
Вкупно: 14.694.568 903.715.958 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 10.178.077 € 625.951.725 ден.
2 Ламоне Мореда, Италија (Lamone Moreda S.r.l.) (градежна фирма) 3.473.173 € 213.600.145 ден.
3 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 481.873 € 29.635.184 ден.
4 ВИСТА ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (останато) 261.133 € 16.059.663 ден.
5 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 52.577 € 3.233.482 ден.
6 Монтимпекс - Инженеринг ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 46.325 € 2.848.992 ден.
7 Неимар Инженеринг Скопје (автор) 44.598 € 2.742.776 ден.
8 Шенција ДОО Форли Италија (останато) 38.374 € 2.360.000 ден.
9 ЕЛ КОМ Скопје (останато) 31.717 € 1.950.626 ден.
10 Друштво за производство,трговија и услуги Арктек ДООЕЛ Скопје (останато) 24.943 € 1.534.000 ден.
11 Технокооп ДОО Скопје (останато) 24.176 € 1.486.800 ден.
12 Геинг Кребс унд Кифер Интернешнл и др. Скопје (градежна фирма) 18.228 € 1.121.000 ден.
13 Енергија ДОО Скопје (останато) 17.912 € 1.101.565 ден.
14 Лазар Димов (автор) 732 € 45.000 ден.
15 Никола Стакинов (автор) 732 € 45.000 ден.
Вкупно: 14.694.570 903.715.958 ден.