Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
14,18 милиони €

Плоштад Скендербег

Скопскиот плоштад „Скендербег“ ќе ги поврзе општините Чаир и Центар, а се гради , во неколку фази, почнувајќи од јужниот приод на Старата скопска чаршија.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Плоштад Скендербег 14.178.658 € 871.987.484 ден.
2 Палата Лазар Поп Трајков 7.317 € 450.000 ден.
Вкупно: 14.185.975 872.437.484 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Плоштад 14.178.658 € 871.987.484 ден.
2 Зграда 7.317 € 450.000 ден.
Вкупно: 14.185.975 872.437.484 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Чаир 14.185.975 € 872.437.484 ден.
Вкупно: 14.185.975 872.437.484 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 11.243.256 € 691.460.222 ден.
2 Интернешенел Инвестмент Груп (градежна фирма) 1.244.030 € 76.507.831 ден.
3 Алпине Бау, Салцбург (градежна фирма) 1.244.030 € 76.507.831 ден.
4 Урбан стил инженеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 438.807 € 26.986.600 ден.
5 Лазар Димов (автор) 3.659 € 225.000 ден.
6 Никола Стакинов (автор) 3.659 € 225.000 ден.
7 Тома Томаи Џамо (автор) 1.626 € 100.000 ден.
8 Бесиан Мехмети (останато) 1.301 € 80.000 ден.
9 Бетим Зекири (автор) 1.003 € 61.700 ден.
10 Бекир Адеми (автор) 1.003 € 61.660 ден.
11 Бесиан Мехмети (автор) 1.002 € 61.640 ден.
12 Јосиф Дробонику (автор) 813 € 50.000 ден.
13 Лиљана Дробонику (автор) 813 € 50.000 ден.
14 Филип Конески (автор) 488 € 30.000 ден.
15 Невзат Бејтули (автор) 488 € 30.000 ден.
Вкупно: 14.185.978 872.437.484 ден.