Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
20,55 милиони €

Градска куќа

На 3 јуни 2011 година почна изградбата на Градска куќа за потребите на администрацијата на Град Скопје.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Градска куќа 20.551.516 € 1.263.918.241 ден.
2 Катна гаража Тодор Александров 17.338.436 € 1.066.313.799 ден.
3 Фасади во централно градско подрачје 13.886.300 € 854.007.452 ден.
4 Катна гаража Македонска фаланга 11.153.562 € 685.944.062 ден.
5 Одржување, илуминација и останати трошоци 3.527.962 € 216.969.678 ден.
6 Фонтана на плоштад Македонија 2.560.110 € 157.446.782 ден.
7 Мост Слобода 2.163.377 € 133.047.696 ден.
8 Фасада на Пелагонија 1.963.392 € 120.748.597 ден.
9 Плоштад ВМРО 1.935.696 € 119.045.280 ден.
10 Панорамско тркало 1.307.124 € 80.388.125 ден.
11 Мост Мајка Тереза 697.710 € 42.909.169 ден.
12 Плоштад Филип II (Карпошово востание) 569.782 € 35.041.620 ден.
13 Ограда на мост Гоце Делчев 557.967 € 34.314.999 ден.
14 Плоштад Пресвета Богородица 557.656 € 34.295.857 ден.
15 Градска плажа 379.113 € 23.315.469 ден.
16 Управна зграда на ЈП Водовод и Канализација 20.626 € 1.268.500 ден.
17 Скулптура „Две девојки“ 4.378 € 269.267 ден.
Вкупно: 79.174.707 4.869.244.593 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Катна гаража 28.491.998 € 1.752.257.861 ден.
2 Зграда 20.572.142 € 1.265.186.741 ден.
3 Фасада 15.849.692 € 974.756.049 ден.
4 Останато 3.527.962 € 216.969.678 ден.
5 Плоштад 3.063.134 € 188.382.757 ден.
6 Мост 2.861.087 € 175.956.865 ден.
7 Фонтана 2.560.110 € 157.446.782 ден.
8 Панорамско тркало 1.307.124 € 80.388.125 ден.
9 Ограда 557.967 € 34.314.999 ден.
10 Плажа 379.113 € 23.315.469 ден.
11 Скулптура 4.378 € 269.267 ден.
Вкупно: 79.174.707 4.869.244.593 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Град Скопје 79.174.709 € 4.869.244.593 ден.
Вкупно: 79.174.709 4.869.244.593 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 ДГ Бетон АД, Скопје (градежна фирма) 37.337.688 € 2.296.267.800 ден.
2 ГД Гранит АД Скопје (градежна фирма) 10.724.688 € 659.568.292 ден.
3 Урбан Инвест ДОО, Кавадарци (градежна фирма) 5.347.972 € 328.900.251 ден.
4 Пелагонија АД, Гостивар (градежна фирма) 4.777.142 € 293.794.206 ден.
5 Транс Мет ДОО Скопје (градежна фирма) 4.593.650 € 282.509.491 ден.
6 ЛСГ билдинг солушнс ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 3.832.792 € 235.716.734 ден.
7 Бауер БГ ДОО, Скопје (градежна фирма) 3.206.476 € 197.198.299 ден.
8 Градежен институт Македонија АД (градежна фирма) 1.020.286 € 62.747.586 ден.
9 Конструктор Инженеринг АД (градежна фирма) 906.218 € 55.732.410 ден.
10 РЖ Институт Скопје (градежна фирма) 830.691 € 51.087.510 ден.
11 Синтек - ДОО, Скопје (градежна фирма) 759.805 € 46.727.981 ден.
12 Алкон Проект ДООЕЛ - Скопје (градежна фирма) 615.311 € 37.841.639 ден.
13 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 570.516 € 35.086.710 ден.
14 Мак - примат ДОО, Скопје (останато) 525.414 € 32.312.984 ден.
15 Хотел Концепт, Виена (Hotelconcept Gmbh, Viena) (автор) 487.805 € 30.000.000 ден.
16 ТИН Елеватор ДООЕЛ Скопје (останато) 325.028 € 19.989.200 ден.
17 Изградба - комерц ДООЕЛ експорт-импорт Скопје (градежна фирма) 324.565 € 19.960.718 ден.
18 Борче Стојковски (автор) 322.399 € 19.827.561 ден.
19 Жикол ДООЕЛ експорт-импорт, Струмица (градежна фирма) 247.294 € 15.208.575 ден.
20 Горичанка ДОО, Скопје (автор) 242.820 € 14.933.455 ден.
21 Љубин Макаровски (претставуван од Градежен Институт Македонија АД) (автор) 208.634 € 12.830.966 ден.
22 Електроизградба ДООЕЛ (останато) 196.724 € 12.098.523 ден.
23 Маклифт ДООЕЛ (останато) 152.928 € 9.405.072 ден.
24 КОД Инженеринг Стојко Стамболиски ДООЕЛ Скопје (останато) 151.464 € 9.315.041 ден.
25 МЗТ Заеднички работи АД Скопје (останато) 134.657 € 8.281.405 ден.
26 Алдинг - Инжинеринг ДООЕЛ Скопје (градежна фирма) 127.777 € 7.858.268 ден.
27 Константин Јанев (автор) 118.477 € 7.286.356 ден.
28 Маријан Камиловски (автор) 118.477 € 7.286.356 ден.
29 Бојта ИНГ (останато) 118.249 € 7.272.335 ден.
30 Евро консалтинг Скопје (останато) 108.401 € 6.666.666 ден.
31 Елтра ДООЕЛ (останато) 103.446 € 6.361.913 ден.
32 Факом, увоз-извоз, А.Д. (автор) 81.661 € 5.022.127 ден.
33 ДИГИТАЛ ДОО Струмица (останато) 65.236 € 4.012.000 ден.
34 РАДЕ КОНЧАР-КОНТАКТОРИ И РЕЛЕИ-Скопје (останато) 65.041 € 3.999.999 ден.
35 Електра Комерц, Скопје (останато) 60.046 € 3.692.809 ден.
36 29 НОЕМВРИ АГ ДОО Скопје (останато) 52.818 € 3.248.292 ден.
37 Лазар Димов (автор) 38.343 € 2.358.125 ден.
38 Никола Стакинов (автор) 38.343 € 2.358.125 ден.
39 Жарко Чаушевски (автор) 35.041 € 2.155.000 ден.
40 Енергомонт Скопје (останато) 33.126 € 2.037.243 ден.
41 Звонко Ставревски (автор) 31.775 € 1.954.167 ден.
42 Мегаплан пројектим, ДОО Гостивар (автор) 22.031 € 1.354.882 ден.
43 Архитектоника ДООЕЛ Скопје (автор) 17.748 € 1.091.500 ден.
44 Инком Инженеринг ДООЕЛ (автор) 16.117 € 991.200 ден.
45 Давос Инвест ДООЕЛ Скопје (останато) 15.292 € 940.429 ден.
46 Матески-ЉМ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево (градежна фирма) 13.917 € 855.888 ден.
47 Лоу Тек ДООЕЛ Скопје (автор) 12.218 € 751.387 ден.
48 Архиум Љупчо ДООЕЛ (останато) 10.937 € 672.600 ден.
49 Унига Инженеринг Горан и Димитар ДОО експорт-импорт Скопје (останато) 7.395 € 454.772 ден.
50 ЈП за просторни и урбанистички планови - Прилеп (автор) 4.390 € 270.004 ден.
51 Александар Иваноски - Карадаре (автор) 4.378 € 269.267 ден.
52 Иван Кокалановски (автор) 1.716 € 105.514 ден.
53 Зоран Јордановски (автор) 1.463 € 90.000 ден.
54 Јован Стефановски Жан (останато) 813 € 50.000 ден.
55 Ивана Стефановска (автор) 813 € 50.000 ден.
56 Миодраг Никитовиќ (автор) 813 € 50.000 ден.
57 Петар Паскалиев (автор) 813 € 50.000 ден.
58 Бекир Адеми (автор) 813 € 49.980 ден.
59 Бетим Зекири (автор) 813 € 49.980 ден.
60 Михајло Дранговски (автор) 732 € 45.000 ден.
61 Јован Радевски (автор) 732 € 45.000 ден.
62 Матео Дизајн ДООЕЛ Скопје (автор) 732 € 45.000 ден.
63 Васил Велков (автор) 407 € 25.000 ден.
64 Бујар Муча (автор) 203 € 12.500 ден.
65 Предраг Андонов (автор) 203 € 12.500 ден.
Вкупно: 79.174.713 4.869.244.593 ден.