Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
0,39 милиони €

Тодор Александров (Македонски војвода на коњ)

Споменикот „Незнаен војвода на коњ“ излеан во бронза, висок пет метри, е поставен во раните утрински часови на 26 јуни 2012 во скопската општина Кисела Вода.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Тодор Александров (Македонски војвода на коњ) 389.560 € 23.957.914 ден.
Вкупно: 389.560 23.957.914 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 389.560 € 23.957.914 ден.
Вкупно: 389.560 23.957.914 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Кисела Вода 389.560 € 23.957.914 ден.
Вкупно: 389.560 23.957.914 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 221.216 € 13.604.810 ден.
2 Миле Брцески (автор) 114.992 € 7.072.000 ден.
3 Нела - Ар ДООЕЛ (градежна фирма) 53.351 € 3.281.104 ден.
Вкупно: 389.559 23.957.914 ден.