Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
0,13 милиони €

Никола Јонков Вапцаров

Споменикот на поетот и револуционер Никола Јонков Вапцаров е поставен во паркот веднаш пред зградата на општина Бутел.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Никола Јонков Вапцаров 125.860 € 7.740.400 ден.
Вкупно: 125.860 7.740.400 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 125.860 € 7.740.400 ден.
Вкупно: 125.860 7.740.400 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Бутел 125.860 € 7.740.400 ден.
Вкупно: 125.860 7.740.400 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 80.860 € 4.972.900 ден.
2 Мирослав Славковиќ (автор) 45.000 € 2.767.500 ден.
Вкупно: 125.860 7.740.400 ден.