Приказ на резултати за 1 инвеститор


Инвеститори:
0,41 милиони €

Ѓорче Петров

Споменикот на Ѓорче Петров се наоѓа на кружниот тек во истоимената скопска општина. Фигурата на македонскиот револуционер доминира со своите 6,5 метри височина поставена на постамент од 3,5 метри.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секој објект, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Име на објект Потрошен износ за објект во евра Потрошен износ за објект во денари
1 Ѓорче Петров 412.639 € 25.377.290 ден.
Вкупно: 412.639 25.377.290 ден.

Во листата е прикажана вредноста која инвеститорите ја платиле на изведувачите за секоја група на објекти, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Вид објект Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Споменик 412.639 € 25.377.290 ден.
Вкупно: 412.639 25.377.290 ден.

Во листата е прикажан износот кој инвеститорите го имаат платено на изведувачите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Инвеститор Потрошен износ во евра Потрошен износ во денари
1 Општина Ѓорче Петров 412.639 € 25.377.290 ден.
Вкупно: 412.639 25.377.290 ден.

Во листата е прикажан износот кој изведувачите го добиле од инвеститорите, согласно критериумите за пребарување. Повеќе информации за користење на базата можете да прочитате во Упатството за користење.

Р.бр. Изведувач Добиен износ во евра Добиен износ во денари
1 Уметничка леарница Јеремиќ (леарница) 268.605 € 16.519.213 ден.
2 Алкон Проект ДООЕЛ - Скопје (градежна фирма) 72.911 € 4.484.000 ден.
3 Дамјан Ѓуров (автор) 70.114 € 4.312.000 ден.
4 Свем Инжинеринг ДОО, Скопје (останато) 1.009 € 62.077 ден.
Вкупно: 412.639 25.377.290 ден.